Pro sjezdy prudkých svahů s množstvím děr, kamenů a kořenů využijte klasickou lyžařskou techniku zatáčení v carvingovém oblouku (větší zatížení vnitřní lyže v oblouku) a budete překvapeni, jak se náhle sžijete s vaší koloběžkou, pokud ji začnete řídit nohama. Zásada klidného a bezpečného sjezdu je – NERUMPLOVAT ŘÍDÍTKY SEM A TAM – řiďte nohama – ruce se sami přidají!

  • základní postoj – lyžař
  • pro krátký oblouk doprava/doleva – zatlačte do pravé/levé hrany stupátka – koloběžka se okamžitě a plynule nákloní doprava/doleva, sama vám natočí mírně řídítka a plynule zatočí
  • učte se citlivě dávkovat tlak – jak rychle „šlapete“, tak rychle dokážete zatáčet a reagovat na nerovnosti
  • zkoušejte plynulým tlakem doleva – doprava řídit svojí koloběžku – ruce se vám automaticky přidají
  • rychlý a tvrdý tlak jednou nohou vyvolá okamžitý náklon a rychlý a stabilní úhybný manévr
  • dlouhý, pomalý a citlivý tlak vyvolá pomalou, delší zatáčku
  • využívejte pouze pro POMALEJŠÍ průjezdy nerovností ve sjezdech a zatáčení v pomalé jízdě
  • v rychlosti stabilizujte oblouk PROTItlakem